Doorschakeling werkt net als onvoorwaardelijk of voorwaardelijk doorschakelen wanneer je *910 belt op je mobiele telefoon of vaste toestel. De actie overschrijft andere doorschakelinstellingen die eventueel in je Reach-configuratie zijn vastgelegd.

Links zie je de instructiepagina bij het activeren van doorschakeling, rechts dat doorschakeling inactief is.

Coligo Reach geeft een onvoorwaardelijke doorschakeling weerColigo Reach geeft weer hoe een nummer wordt geselecteerd voor het doorschakelen

Afbeelding 1: activeren doorschakeling

Opties

Er zijn minder opties dan bij Reach-doorschakelen, er is alleen een binaire selectie beschikbaar.

    • Voorwaardelijk: inkomende oproepen worden doorgestuurd naar het bestemmingsnummer totdat de doorschakeling wordt verwijderd, voor alle oproepen wanneer je in de modus Bezet of Niet storen bent.
    • Onvoorwaardelijk: alle inkomende oproepen worden doorgestuurd naar het bestemmingsnummer totdat de doorschakeling wordt verwijderd.
    • Dezelfde drie bestemmingsopties: contactopgegeven nummer of voicemailbox.

Links zie je een voorbeeld van onvoorwaardelijke doorschakeling en rechts hoe een nummer wordt geselecteerd voor doorschakelen.
Coligo Reach geeft de instructiepagina weer bij het activeren van doorschakelingColigo Reach geeft aan dat de doorschakeling inactief is

Afbeelding 2: opties