Reach-basisinstellingen

In deze sectie worden de Reach-instellingen behandeld die gelden voor zowel Reach-profielen als contactgroepen. De naam van de entiteit die je aan het bewerken bent, wordt altijd boven aan de pagina weergegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1: overzicht basisinstellingen

Doorschakeling

Doorschakeling betreft inkomende oproepen op een van je privénummers (mobiel of vast), waarbij de volgende opties beschikbaar zijn.

  • Unconditional Forward (Onvoorwaardelijke doorschakeling): alle inkomende oproepen die worden ontvangen wanneer een profiel actief is, of van contacten in deze groep, worden onmiddellijk naar de geselecteerde bestemming doorgeschakeld.
  • Forward on Busy (Doorschakelen bij bezet): alle inkomende oproepen die worden ontvangen wanneer een profiel actief is, of van contacten in deze groep, worden alleen naar de aangewezen bestemming doorgeschakeld wanneer je aan het bellen bent.
  • Forward on Timeout (Doorschakelen bij timeout): alle inkomende oproepen die worden ontvangen wanneer een profiel actief is, of van contacten in deze groep, worden naar de aangewezen bestemming doorgeschakeld als de oproep niet binnen een vooraf gedefinieerde tijd (gemeten in seconden) wordt beantwoord.

Overzicht van de doorschakelingsopties in een Reach-configuratie. Rechts zie je een actieve onvoorwaardelijke doorschakeling naar voicemail.


Afbeelding 2: doorschakeling

Bestemmingen voor doorschakeling selecteren

Wanneer je een doorschakelingsoptie selecteert, komt je bij een submenu waar je de volgende bestemmingen kunt selecteren:

  • Contact: doorschakelen naar een nummer in je contacten
  • Number: doorschakelen naar een nummer dat je zelf kunt invoeren via nummerkeuze.
  • Voicemail: doorschakelen naar de voicemailbox

Links zie je hoe je een bestemming selecteert, rechts zie je de handmatige nummerinvoer.


Afbeelding 3: bestemming selecteren

Uitgaand afzendernummer (CLIP) selecteren

Je kunt als afzendernummer je mobiele privénummer kiezen. Gebruikers van Managed Voice 3 kunnen bovendien vaste privénummers gebruiken. Toestelnummers zijn niet toegestaan in Reach-configuraties; het toestelnummer wordt standaard gebruikt wanneer je een collega belt. Om een nummer te selecteren tikt je op het veld Caller ID en kiest je een optie in de wieltjeslijst.
Bij contactgroepen wordt dit afzendernummer gebruikt voor het bellen van een nummer binnen deze specifieke Reach-contactgroep. Bij Reach-profielen wordt dit nummer gebruikt wanneer dit profiel actief is.

Links zie je het geselecteerde afzendernummer als mobiel nummer, rechts het selectiescherm.


Afbeelding 4: uitgaand afzendernummer selecteren

SMS-opties selecteren

Ook SMS kan naar een ander nummer of naar een e-mailadres worden doorgestuurd. De standaard bestemming heet Normal delivery. In het SMS-selectiescherm kun je een alternatieve bestemming voor aflevering selecteren of SMS-functionaliteit blokkeren. Voor gebruikers van Managed Voice 3 zal deze functionaliteit uiteindelijk verdwijnen en worden vervangen door een andere methode van berichtenroutering.


Afbeelding 5: SMS-opties selecteren

Voicemailopties selecteren

Er zijn twee opties voor voicemail: een specifieke begroeting opnemen voor deze contactgroep of dit profiel, en het voicemailbericht naar een e-mailadres versturen. De begroeting wordt op dezelfde manier gemaakt als de standaard begroeting.


Afbeelding 6: voicemailopties voor Reach-profiel